Inklinator 2v2

Inklinator 2V2 är utvecklad för indikering av vertikala hål.
Detta system är designat för att mäta vinklarna på en pall-borrigg och borra vertikala hål.
Det är enkelt att montera och kan användas på alla typer av pall borriggar.
Systemet består av en indikator, en vinkelgivare.
Lysdioder i olika färger visar matarens vinklar hela tiden och gör det enkelt att sätta mataren i vertikalt läge.
Specifikationer:
Strömförsörjning: 24 VDC, 0,2A
Arbetstemperatur: -20 ° till + 50 ° C
Kapslingsklass: IP65

Vinkelmätning:
Grön LED: vertikalt till ± 1 °
Gul LED: ± 1 ° - ± 2 °
Första röda lysdioden: ± 2 ° - ± 3 °
Andra röda lysdioden: ± 3 ° - ± 4 °
Tredje röda lysdioden: mer än ± 4 °
Noggrannhet: ± 0,5 °
Illustration av Inklinator 2V2 för vertikala hål