tunnel borrning 

Med ett instrumenteringssystem så blir borrningen som du har planerat.
Utan ett instrumenteringssytem så kan det bli oönskat material som kan behövas att hanteras.
Vid tunnelborrning kan stora kostnadsbesparingar göras. Även sådan begränsad hålavvikelse som 1-3 grader från den planerade hålriktningen, ger oacceptabla kostnadsökningar för borrning och sprängning.

Features
* Snabbare uppställningstid
* Mindre borrmeter/kubik
* Mindre användning av sprängmedel
* Mindre slitage av borrkronor och borrstål
* Ökad säkerhet
* Mindre överberg
* Bättre tunnelprofil