CMX


CMX är vår nya instrumentfamilj. En Master-kontrollenhet med inbyggt Wifi-nätverk. Du ansluter till detta nätverk med din fjärrenhet (mobiltelefon, surfplatta etc), på den här enheten har du installerat vår app. När appen körs kan du se borrvinkel, borrlängd och penetrationshastighet. Med fjärrdisplayen monterad på din radiolåda kan du se alla förändringar i realtid.

Intresserad, klicka på knappen under för att läsa mer.
Specifikation (masterenhet)
  • Mätningsområdet sidovinkel: ± 60 °
  • Inklinationsvinkel: ± 60 °
  • Noggrannhet alla givare bättre än ± 0,2 °
  • Hållängd mätområde 0 - 99,9m
  • Hål längdlängdsmätning noggrannhet ± 1%
  • Borrsjunkningshastighetsmätningsområde 0 - 9,99 m / min
  • Strömförsörjning 10-30 VDC, 0,2A
  • Arbetningstemperatur -20 ° - + 50 ° Celsius
  • IP65
Fördelen med fjärrdisplay monterad på radiostyrningen kommer verkligen till sin rätt i kuperad terräng.

CMX monterad på en Epiroc T15. Fjärrdisplayen monterad på radiostyrningslådan.
Hemskärmen när man borrar. Finns med loggning ifall det skulle önskas.

Grafisk visning för inriktning om man önskar det.