Pall Borrning

Titta på våra pall borrnings applikationer
Inom pall borrning finns det stora pengar att spara. Även en avvikelse på 1-3 grader från förutbestämd hållutning kan ge ganska stora kostnadsökningar för borrning och sprängning.

Fördelar

  • Snabbare uppställnings tid
  • Eliminera över och underborrning
  • Mindre mängd sprängmedel kan gå åt
  • Sparar på borrkronor och borrstänger
  • Ökad säkerhet
  • Djupkontroll med borrstopp vid rätt håldjup
  • Bättre fragmentering
  • Borra rätt från början
bb
b
2b2b
2b
Utan någon slags instrumentering
1212
1
Med instrumentering
44
4
Utan någon slags instrumentering
3232
3
Med instrumentering
55
5
Vid användning av enbart vinkelmätningsutrustning så kan skjutrikningen lätt bli upp till 10 grader fel beroende på hur riggen är placerad
66
6
Med instrumentering och sikte för lutande hål, vinkeln är alltid rätt i förhållande till varandra oavsett hur riggen är placerad. Man kan dock spara tid när detta används tillsammans med en GNSS/GPS Kompass.