Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst


Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.  
Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. 
Du når kommunikationskanalen på https://www.dackeindustri.com/sv/uppforandekod/