CMI UNI

INKLINATOR CMI-UNI är designad till borrborriggar och tunnelriggar med svängande bom där du också vill borrhål för takbultning.
CMI-UNI är ett modulsystem som samlar in, visar och tillåter kontroll av borr relaterad information. Detta förbättrar kvaliteten och noggrannheten på borrningen, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten och arbetsförhållandena för operatören och i alla efterföljande operationer.
Inklinator UNI har tre olika vinkellägen.
Läge 1 - Tunnelläge:
Systemet visar vinklar för en tunnel rigg.
Den övre skärmen är dumpvinkel och undre visar sidovinkeln.
Om vinkelvärden är utanför mätområdet, börjar vinkelvärdet blinka.
När detta händer, ändra till Vinkelläge “Produktion” eller “Sidled”.
Läge 2 - Borrning i sidled:
Systemet visar vinklar vid borrning i sidled.
Den övre skärmen är dumpvinkel och den undre visar sidovinkeln.
Om vinkelvärden är utanför mätområdet, börjar vinkelvärdet blinka.
När detta händer, ändra till vinkelläge till "Produktion" eller "Tunnel".
Läge 3 - Produktionsläge:
Systemet visar vinklar för en produktionsrigg.
Den övre skärmen är dumpvinkel och undre visar sidovinkeln.
Om vinkelvärden är utanför mätområdet, börjar vinkelvärdet blinka.
När detta händer, ändra till Vinkelläge “Tunnel” eller “Sidled”.
Option
En ruggad mobiltelefon (Android) kan som tillval ansluts för att visa vinklar, borrlängd och borrsjunkning.