om oss

om oss


Transtronic säljer, installerar och producerar våra egenutvecklade elektroniska riktinstrument, för kunder som arbetar framförallt inom bergborrindustrin.
Vi hjälper våra bergborrkunder att uppnå en högre noggrannhet.
Detta leder till en effektivare borrning som resulterar i högre lönsamhet för kunden, mindre miljöpåverkan och en högre säkerhet vid sprängningen.
Transtronic har arbetat med avancerad borrutrustning redan sedan 1972 när grundaren, Gunnar Thele, startade företaget.
Vi ligger i Köping, där 16 engagerade personer arbetar.
​​​​​​​Vi täcker allt från utveckling och design till tillverkning, installation, reparation och support.

Titta på vår presentions film här under

vår vision


Vår utrustning ska vara det naturliga första valet för våra kunder inom bergborrning.
Transtronic är i framkant när det gäller att utveckla inriktande precisionsverktyg och användarvänlighet.
Transtronic ska alltid leva och agera i enlighet med en hög etik och moral gentemot alla våra kunder och anställda.
Transtronic skall vara en attraktiv arbetsgivare.

KVALITETSPOLICY


Transtronic ska utveckla och producera utrustning med hög prestanda och kvalitet.
​​​​​​​Rätt produkter och tjänster ska levereras inom rätt tidsram med rätt kvalitet, enligt överenskommelse med kunden.

PERSONALPOLICY


Varje anställd ska vara medveten om alla policyer och mål som Transtronic har.
De ska också veta och förstå sina roller och ansvar, samt vilka resurser de har för att kunna uppnå dessa mål.
Varje avdelningsansvarig ansvarar för rekrytering, utveckling och avgång för anställda inom hans/hennes ansvarsområde.
Den avdelningsansvarige ska också göra en årlig utvärdering med alla anställda samt att han/hon ska informera om de nya lönebetingelserna minst en gång per år.
Med stöd från alla chefer ansvarar VD för att upprätthålla personalpolicyn.
All rekrytering ska vara systematisk, riktad och med rätt kompetensnivå.
Transtronic stimulerar kompetensutveckling och vi uppmuntrar intern rörelse.
Vi behandlar alla anställda med respekt och vi är i alla handlingar öppensinnade och ärlig.
Vi agerar med god moraliskt och etiskt beteende med fokus på jämlikhet.
Vi följer konsekvent gällande lagar och förordningar som är giltiga för ett anställningsföretag och vi säkerställer en god arbetsmiljö såväl fysisk som psykologisk.

ARBETSMILJÖPOLICY


Transtronic strävar efter nolltolerans när det gäller arbetsolyckor samt både fysisk och psykisk sjukdom genom:
Systematiskt undersöka, korrigera och följ alla faror som kan leda till skador och/eller sjukdom.
Skapa en medvetenhet om vikten av en god arbetsmiljö för varje anställd och kopplingen till god lönsamhet för Transtronic som företag.
Rekrytera lämplig personal för varje uppgift inom företaget.​​​​​​​

MILJÖPOLICY


​​​​​​​Transtronic AB skall aktivt verka för miljöförbättrande åtgärder i vår produktion och tillhörande service och logistiktjänster.
Vi skall främst genomföra miljöbesparingar inom miljöaspekterna produktion, transporter, restprodukter och energiförbrukning.
 
• I vårt arbete och i samarbete med leverantörer och våra kunder skall vi verka för bästa miljöalternativ kombinerat med bästa funktion och kostnad för våra produkter och tjänster.
 
• Vi skall minst följa gällande lagar och föreskrifter samt tillämpa försiktighetsprincipen i vårt handlande i de fall förordningar saknas.
 
• Vår verksamhet skall medvetet styras enligt ett livscykelperspektiv i allt från val av material, återanvändning, återvinning och minimering av miljöstörande ämnen och avfall.
 
• Våra anställda skall informeras och motiveras för att handla miljömedvetet och därigenom gemensamt bidra till att nå de miljömål som ställts.

KONFLIKTMINERALSPOLICY


​​​​​​​Transtronic AB:s standarder för ärliga affärer och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd följs.
Detta gäller också våra förväntningar på våra partners och leverantörer. 
Denna beskrivning ger ytterligare förtydligande av våra arbetsmetoder inom området illegal handel med naturresurser, särskilt vissa mineraler, så kallade konfliktmineraler. 
Vi inser behovet av att avsluta olaglig utvinning och handel med naturresurser, liksom de tillhörande kränkningarna av mänskliga rättigheter, konflikter och miljöförstöring, vilket är resultatet av denna handel.
Detta är kritiskt i regionen Demokratiska republiken Kongo (DRC). Detta som ett resultat av vissa olagliga metoder för utvinning och handel med malmer av tantal, tenn, volfram och guld som levereras in på världsmarknaden genom DRK-regionen.
Vi gör åtgärder för att öka öppenheten, säkerställa ansvarsfull upphandling och driva en positiv förändring på detta område.
 
Leverantörer som tillverkar komponenter, delar eller produkter som innehåller tenn, tantal, volfram och/eller guld, ska på begäran förklara att de endast köper material från miljömässigt och socialt ansvariga källor 
För att följa de regler och förordningar som utfärdats av US Securities and Exchange Commission (SEC) enligt avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street-reformen och konsumentskyddslagen, granskar vi vår leveranskedja för att identifiera eventuella mineraler som kan vara "konfliktmineraler" enligt SEC-regler. Information och förklaring kommer att begäras från leverantörer när så är lämpligt.
 
Vi har införlivat denna strategi i vår leverantörsbedömning och stödjer branschinitiativ, till exempel Conflict Free Smelter Program (CFS), för att bekräfta att metaller som används i våra produkter inte bidrar till konflikter och kommer från hållbara källor.
Det finns en lista över validerade smältverk, leverantörer kommer att uppmanas att få material endast genom dessa validerade smältverk.
 
 Transtronic AB