Inklinator cmi bench wifi

CMI Wifi är en Master-kontrollenhet med inbyggt Wifi-nätverk. Du ansluter till detta nätverk med din fjärrenhet (mobiltelefon, surfplatta etc), på den här enheten har du installerat vår app. När appen körs kan du se borrvinkel, borrlängd och penetrationshastighet. Med fjärrdisplayen monterad på din radiolåda kan du se alla förändringar i realtid.
Specifikation (masterenhet)
-Mätningsområdet sidovinkel: ± 60 °
-Inklinationsvinkel: ± 60 °
-Noggrannhet alla givare bättre än ± 0,2 °
-Hållängd mätområde 0 - 99,9m
-Hål längdlängdsmätning noggrannhet ± 1%
-Borrsjunkningshastighetsmätningsområde 0 - 9,99 m / min
-Strömförsörjning 24 VDC, 0,2A
-Arbetningstemperatur -20 ° - + 50 ° Celsius
-IP65
Vi har en fjärrdisplay som vi rekommenderar för den här applikationen:
Det är en Android-mobiltelefon som är mycket ruggad.
Telefonsatsen innehåller: Telefon, laddare 230VAC, bil- och borriggsladdare, monteringsfäste och app.