Produkter

Eftersom de flesta maskinerna behöver unika lösningar är alla våra system enkla att montera på alla typer av riggar. Vårt modulsystem består av moduler som kan läggas till beroende på kundens specifika behov.

Instrumenten är lätta att installera, kalibrera och nollställning utförs direket i instrumentet. Det finns inget behov av att justera sensorer för hand. Instrumenten uppfyller alla krav på användargränssnitt och är mycket enkla att använda.

 För beställningar

      order@transtronic.se

   övriga frågor

      info@transtronic.se