CMI UNI

INKLINATOR CMI-UNI är designad för borrborriggar och tunnelriggar med svängande bom där du också vill borra för takbultning. CMI-UNI är ett modulsystem som samlar in, visar och tillåter kontroll av borrelaterad information. Detta förbättrar kvaliteten och noggrannheten på borrningen, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten och arbetsförhållandena för operatören och i alla efterföljande operationer.