ANDROID

Gå in på den här webbplatsen med din (Android) telefon / surfplatta och tryck på knappen Nedan för att starta nedladdningen.
När nedladdningen är klar trycker du på installera på din telefon / surfplatta.
​​​​​​​Kontakta oss om du har några problem.
För CMX och CMI, för Android version 7.0 och uppåt
För äldre Android versioner än version 7.0, tryck på knappen nedanför "ARKIV"

Other useful Applications (Android)