Inklinator 2r

Inklinator 2R mäter sido- och lutningsvinklar vilket gör det möjligt att borra i förutbestämda riktningar (lutningar). Instrumentet är utrustat med ett sikte. Så vinklarna presenteras i den skjutriktning operatören ställt siktet
Fördelen med detta instrument är betydande eftersom det ger mindre borrmätare per ton berg, lägre konsumtion av sprängämnen, minskad tid för inriktning etc.
Funktioner
* Liten storlek
* Bra noggrannhet
* Lätt att läsa
* Lätt att montera
* Kostnadseffektiv
Teknisk specifikation
Mätområde sidovinkel: ± 30 °
Mätområde lutningsvinkel ± 30 °
Noggrannhet bättre än ± 0,3 °
Strömförsörjning: 12-32 VDC, 0,2 A
Drift
* Ställ siktet mot en riktningspunkt.
* Justera mataren till önskade borrvinklarna.

Installation
* Montera instrumentet på mataren där det är lätt att läsa av displayen.
* Anslut strömförsörjningen.
* Ställ in instrumentet på noll genom att applicera en magnet på Z.
2R-Monterad2RlitenTyp-2R-Nollstallning-beskuren-0-0