Vi på TRANSTRONIC följer noga den snabbt föränderliga utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset (COVID-19).
Vår högsta prioritet kommer alltid att vara hälsa och välbefinnande hos våra kollegor, kunder och affärspartners och deras familjer.
En annan prioritering är att säkra vår verksamhet och att stödja våra kunder i denna utmanande situation. Vi följer myndigheternas lagar och rekommendationer.
Detta är för att fortsätta vårt jobb med att producera och leverera utrustning med högsta säkerhet för dig och oss.

​​​​​​​Iaktag försiktighet. 

Med vänliga hälsningar dina vänner på TRANSTRONIC.